RIS Rijopleiding autisme gespecialiseerd bovag

De rijopleiding in stappen RIS bij Spijkers Autorijschool

De autorijles die door ons gegeven wordt is de volgens de RIS methode. De RIS methode is ontwikkeld door het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen ( CBR ). Voor het geven van autorijles volgens de RIS methoden dient de rij-instructeur, naast zijn instructeur bewijs ook, het RIS certificaat te halen. Het CBR controleert of de rij-instructeur zijn jaarlijkse RIS bijscholingen volgt en om de twee jaar neemt het CBR bij de rij-instructeur een praktijktoets af. Tijdens deze praktijktoets laat de rij-instructeur zijn lesmethodiek uitvoerig zien, de CBR examinator beoordeeld deze, is deze voldoende dan behoud de instructeur zijn RIS certificaat.

De autorijles die volgens het RIS principe wordt gegeven is een rijles die gestructureerd is opgebouwd. De RIS opleiding is verdeeld in 4 modules die is opgedeeld in 45 scripts.

Deze scripts, o.a. volgafstand, kruispunten, en keren, staan uitgebreid beschreven in het RIS boek. U kunt voor en na de autorijles de lesstof bestuderen, hierdoor verhoogt u uw kennis.

En bespaart u op de kosten van uw autorijlessen.

Het vaststelen van het bereikte niveau in een script. (zie Rijprocedure CBR)

Tijden het rijexamen, wij noemen het liever een presentatie, u gaat immers aan de examinator van het CBR laten zien wat u met de lesauto zelfstandig kunt. Om dat niveau te bereiken tijden de autorijles, houden wij uw vorderingen bij in het RIS praktijkboek.

U bereikt na elke autorijles een niveau. Als de rij-instructeur tijdens de autorijles de stappen in het script, in zijn geheel moet begeleiden, dan zit u op niveau 4. Wanneer de rij-instructeur tijden de autorijles met een enkele aanwijzing moet bijspringen, zit u op niveau 5. Kunt u het script tijdens de autorijles geheel zelfstandig uitvoeren, dan is het niveau 6. Hierdoor weet u na elke autorijles dat u vooruitgegaan bent en waar nog wat extra aandacht aan moet geven.

Een niet te verwaarlozen voordeel van de RIS methode is dat wij, de leerling, de rij-instructeur en de CBR examinator, de zelfde taal spreken. We werken alle drie met het zelfde RIS boek.

Door onze methodisch en gestructureerd autorijles te volgen wordt uw slagingskans hoger!

Geslaagden bij Spijkers Auto Motor Bromfiets Rijschool Tilburg.

A1